مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Four - Unlimited Hosting Accounts

35 GB Disk

2000 GB Premium Bandwidth

Unlimited Domains

WHM + cPanel + Scriptaculous

One - 10 Hosting Accounts

5 GB Disk

250 GB Premium Bandwidth

Unlimited Domains

WHM + cPanel + Scriptaculous

Three - 50 Hosting Accounts

20 GB Disk

1250 GB Premium Bandwidth

Unlimited Domains

WHM + cPanel + Scriptaculous

Two - 25 Hosting Accounts

10 GB Disk

500 GB Premium Bandwidth

Unlimited Domains

WHM + cPanel + Scriptaculous

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.239.151.124) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution