مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Alpha - 2 GB Disk

50 GB Bandwidth

25 Email Accounts

25 MySQL Databases

Host 25 Additional Domains

cPanel + Scriptaculous

Beta - 5 GB Disk

150 GB Premium Bandwidth

Unlimited Email Accounts

Unlimited MySQL Databases

Host Unlimited Additional Domains

cPanel + Scriptaculous

Delta - 10 GB Disk

500 GB Bandwidth

Unlimited Email Accounts

Unlimited Databases

Unlimited Websites

cPanel + Scriptaculous

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.182.206) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution